Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het e-mailadres, datum en tijdstip van sitebezoek, IP-nummer, persoonlijke voorkeuren en interesses van aanmelder, adresgegevens en telefoonnummer, worden door sitebeheerder verwerkt en opgeslagen.

Het doel van deze gegevensverwerking is: het doen van marktonderzoek emarketingactiviteiten ten behoeve van de dienstverlening, het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden voor direct marketingdoeleinden (hieronder wordt onder meer begrepen: periodieke toezending van e-mail , gebruik van gegevens voor telemarketing, post of sms-marketing, gebruik van gegevens voor statistische en marketingtechnische analyse, gebruik van gegevens voor verrijking, aanvulling of correcties van andere verwerkingen, commercieel gebruik van verwerkte persoonsgegevens).
De gebruiker kan persoonlijk benaderd worden voor informatie en/of aanbiedingen; het verzenden aan de gebruiker van commerciële elektronische berichten.
Indien een bepaalde adverteerder, of informatie over bepaalde producten, diensten en/of activiteiten wordt geselecteerd zal sitebeheerder de in dat geval noodzakelijke gegevens van de bezoeker doorsturen aan de geselecteerde adverteerder zodat deze aan het verzoek kan voldoen. Daarnaast legt sitebeheerder gegevens vast om zijn dienstverlening te verbeteren. De sitebeheerder stelt zich terughoudend op ten aanzien van het verstrekken van persoonsgegevens aan derden: zijn commerciële partners worden uiterst zorgvuldig geselecteerd om te voorkomen dat gegevens worden gebruikt voor uitingen die de persoonlijke levenssfeer aantasten. Behoudens in geval van grove schuld of opzet, kan de sitebeheerder evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat zijn cliënten of commerciële partners maken van medegedeelde persoonsgegevens. Klachten dienaangaande worden evenwel nauwgezet behandeld. De gebruiker verleent door akkoordverklaring met het privacystatement expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Tevens geeft de gebruiker door akkoordverklaring met het privacystatement expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor het verstrekken van deze persoonsgegevens aan de in dit privacystatement bedoelde derden.
Op verzoek van de gebruiker zal de sitebeheerder de gegevens van de gebruiker verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld ingeval de gegevens feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiker geen gebruik meer kan maken van (een deel van) de diensten van de sitebeheerder. In alle e-mail uitingen van de sitebeheerder wordt expliciet de internetlink vermeld waaraan de gebruiker per mail een verzoek tot beëindiging (afmelding) kan richten, zodat gebruiker op eenvoudige wijze zijn of haar toestemming kan intrekken voor het toezenden van e-mails en nieuwsbrieven.
Indien gebruiker de toestemming voor het gebruik van zijn/haar  e-mailadres en/of andere persoonsgegevens wil intrekken, dan kan de gebruiker dat schriftelijk kenbaar maken per e-mail: voorbeeldvinden@gmail.com
Voor de afmelding van nieuwsbrieven per e-mail die door derden worden verzorgd kan de gebruiker zich afmelden door de afmeldprocedure te volgen die in betreffende nieuwsbrief beschreven wordt.

Links
Op de websites van sitebeheerder treft de gebruiker een aantal links aan naar andere websites. Sitebeheerder kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met de gegevens van de gebruiker. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacystatement van de website die de gebruiker bezoekt. Dit privacystatement is niet van toepassing op derden. Sitebeheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop derden omgaan met persoonsgegevens.

Klikgedrag
Op de websites van de sitebeheerder worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s. De sitebeheerder gebruikt voor het bijhouden van klikgedrag analyse- en optimalisatiesystemen die zich baseren op cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. tvonlinesurveys.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om informatie beter te laten aansluiten bij de bezoekers van de website. Op deze wijze kan sitebeheerder zijn dienstverlening aan de gebruiker verbeteren. Als de gebruiker geen cookies wil accepteren, dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Meer informatie hierover kan de gebruiker opvragen bij de leverancier van de browser. Als de gebruiker cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat van bepaalde diensten geen gebruik gemaakt kan worden. De website(s) van sitebeheerder maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren op welke wijze gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden op welke wijze de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website(s) van sitebeheerder geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wanneer de gebruiker meer wil weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die via cookies wordt verzameld kan de gebruiker het privacybeleid  van Google raadplegen.

Contact
Indien de gebruiker vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid, dan kan de gebruiker deze per e-mail richten aan: info@indumex.nl

Overige bepalingen
De sitebeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar algemene voorwaarden of een individueel reglement te wijzigen. Deze wijzigingen worden als door de gebruiker geaccepteerd beschouwd indien deze daartegen niet binnen 4 weken schriftelijk protest aantekent, per e-mail of per gewone brief. Houd daarom ook regelmatig deze informatie bij.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een door de sitebeheerder vast te stellen nieuwe -rechtens toelaatbare- bepaling.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de sitebeheerder en op alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.